ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Για την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας μπορείτε πλέον καθημερινά και σε 24ωρη βάση, να διεξάγετε απομακρυσμένα την έρευνά σας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία που τηρούνται στο σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας (ΦΕΚ1539/Β΄/15-4-21). Η απομακρυσμένη έρευνα των επαγγελματιών συμβολαιογράφων, ως πρόσωπα δικαιούμενα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία, αφορά αποκλειστικά και μόνο στις εγγραφές για το δικαίωμα κυριότητας και δουλείας (δικαιούχοι, ποσοστό, τίτλοι κτήσης κλπ), καθώς και των σχετικών αρχείων τίτλων και διαγραμμάτων για τα ίδια δικαιώματα και όχι στις εγγραφές για άλλα εγγραπτέα δικαιώματα (όπως εμπράγματες ασφάλειες, κατασχέσεις, μισθώσεις, αγωγές κλπ). Η αναζήτηση των κτηματολογικών στοιχείων γίνεται επί του συνόλου των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί ή έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Κατά την ημέρα τοπικής αργίας που η δημόσια υπηρεσία ΚΓ ή Υπ/τος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα εξ αποστάσεως αιτήματα για την εγγραφή πράξης, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με την αιτιολογία της απαράδεκτης υποβολής.

Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας υπηρεσίας ΚΓ ή Υπ/τος με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Η πιστοποίηση των Συμβολαιογράφων ως χρηστών, καθώς και η χορήγηση προς αυτούς των κωδικών χρήστη, θα πραγματοποιείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώ οι Συμβολαιογράφοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που θα λάβετε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώρηση της πράξης σας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, θα πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της πράξης και εφόσον δύναται να καταχωριστεί, τότε το αρμόδιο γραφείο θα προχωρά στην τιμολόγησή της. Αυτόματα θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail και θα εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής». Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρησης.

Δείτε το βίντεο με το πληροφοριακό υλικό για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε:

  • Με e-mail στο : ktimatologio@notariat.gr
  • Καλώντας στο 210-94 99 550

Σύνδεσμοι :
Για να συνεχίσετε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ